BI

공지사항

진행 예정인 교육과 내부 소식 등 새로운 정보 전달

LNB TOP BORDER

H&K STORY

H&K STORY

바로가기

LNB BOTTOM BORDER
TOP
공지사항

뽀르띠 CS교육

페이지 정보

작성자 관리자 작성일2021-01-12 11:28

본문

- 일시 : 2021년 01월 14일
- 대상 : 직원 10여명
- 내용 : 고객감동전화응대 과정 등

공지사항 목록

게시물 검색

left01 left02 left03 left04 left05 left06 right01 right02 left01 left02 left03 center01 center02 center03 right01 right02 right03 link link link link link link link